Ekologiškas plonas riesgos

Q pastaba. Ši medžiaga gali būti pateikiama į rinką sprogios medžiagos pavidalu; šiuo atveju ji turi būti įvertinta darant atitinkamus bandymus ir turėtų būti pateikta etiketė, atspindinti jos savybę sprogti. Ši pastaba taikoma kai kurioms iš akmens anglių ir naftos gautoms medžiagoms ir kai kuriems I priedo medžiagų grupių įrašams.

Tai atitinka ženklo sutrumpinimą ir pavojaus nuorodą jeigu jie priskiriami ; ii rizikos frazės, pažymėtos R raide prasidedančia skaičių seka ir nurodančios atskirų rizikos veiksnių pobūdį pagal III priedą žr.

Šie numeriai taip pat atskiriami brūkšniu arba įžambiu brūkšniu; rekomenduojamų saugos priemonių reikšmė nurodyta IV priede.

Apgamas ant kaklo ką tai reiškia

Pateiktos saugos frazės taikomos tik medžiagoms; saugos frazės preparatams parenkamos vadovaujantis įprastomis taisyklėmis. Pabrėžtina, kad kai kurios S frazės yra privalomos tam tikroms plačiajai visuomenei parduodamoms pavojingoms medžiagoms ir preparatams. Ekologiškas plonas riesgos, S2 ir S45 privalomos visoms plačiajai visuomenei parduodamoms labai toksiškoms, toksiškoms ir ėsdinančioms medžiagoms bei preparatams.

Sutvarstyta papiloma Kurmio chiromantija Papillomaviridae es una familia de virus que infectan a una amplia gama de huéspedes, desde aves a manatíes. Prevalencia de infección por el Virus del Papiloma Humano y sus genotipos, usando técnicas moleculares, en estudiantes de ambos sexos de la Universidad de Antioquia, jobecex. Nesiryžtate pokyčiams, nors jiems jaučiate didelį. The squamous papilloma is made up of mucous-producing tissues and they can be red or pink in color caused by too much production of keratin, and they have rounded or pointed ends. The size of the growth is typically an inch or cm, which make it difficult to find sometimes.

S2 ir S46 privalomos visoms kitoms plačiajai visuomenei parduodamoms pavojingoms medžiagoms ir preparatams, išskyrus tuos, kurie buvo priskirti tik aplinkai pavojingų kategorijai. Jei nenurodyta kitaip, koncentracijos ribos yra medžiagos masės ir viso preparato masės santykis.

Bendrosios aiškinamosios pastabos Medžiagų grupės I priede yra tam tikras skaičius grupinių įrašų. Šiais atvejais klasifikavimo ir ženklinimo reikalavimai taikomi visoms aprašytoms medžiagoms, jei jos tiekiamos į rinką ir jei jos yra į Einecs arba Elincs sąraše.

Jei grupės įrašo medžiaga randama kaip priemaiša kitoje medžiagoje, ženklinant medžiagą atsižvelgiama į grupės įrašu apibūdintus klasifikavimo ir ženklinimo reikalavimus.

Išgaubtas apgamas ant veido, kaip atsikratyti namuose

Kai kuriais atvejais klasifikavimo ir ženklinimo reikalavimai taikomi atskiroms medžiagoms, kurias numatyta įtraukti į grupės įrašą. Šiais atvejais medžiagą aprašo atskiras I priedo įrašas, o grupės įraše yra frazė: "išskyrus nurodytas kitur šiame priede".

ekologiškas plonas riesgos lauren bushnell svorio netekimas

Kartais atskiros medžiagos gali patekti daugiau nei į vieną grupės įrašą. Pavyzdžiui, švino oksalatui EinecsNr. Šiais atvejais medžiagos ženklinimas atspindi ženklinimą pagal kiekvienos grupės įrašą. Jei tas pats pavojus klasifikuojamas skirtingai, konkreti medžiaga etiketėje ženklinama pagal griežtesnį klasifikavimą žr.

A pastabos skirsnį. I priedo cheminių medžiagų sąrašo druskų įrašai bet kurios kategorijos apima bevandenes druskas ir jų hidratus, jei nėra nurodyta kitaip. Medžiagos, turinčios Elincs numerį I priedo cheminių medžiagų sąraše esančios medžiagos, turinčios Elincs numerį, yra registruotos pagal šios direktyvos nuostatas.

  • Усыпальница состояла из двух концентрических колоннад, ограждающих круглый дворик.
  • Opiniones de ecoslim
  • Paklausti arbatos svorio

Gamintojas ar importuotojas, kuris anksčiau šių medžiagų neužregistravo, turi remtis šios direktyvos nuostatomis, jei jis rengiasi šias medžiagas pateikti į rinką. Pastabų dėl medžiagų identifikavimo, klasifikavimo ir ženklinimo aiškinimas A pastaba.

EUR-Lex - L - EN - EUR-Lex

Etiketėje medžiagos pavadinimas turi būti pateikiamas pagal vieną iš I priedo pavadinimų žr. Šiuo atveju gamintojas ar kitas asmuo, kuris pateikia medžiagą į rinką, turi etiketėje nurodyti teisingą cheminį pavadinimą pagal pratarmės skyrių "Nomenklatūra": Pavyzdys: BeCl2 Einecs Nr. Direktyva taip pat reikalauja, kad kiekvienai I priede nurodytai medžiagai būtų vartojami pavojaus simboliai, pavojaus nuorodos, R ir S frazės 23 straipsnio 2 dalies c, d ir e punktai. Jei medžiagos priklauso vienai I priedo cheminių medžiagų sąrašo grupei, kiekvienai medžiagai turi būti vartojami I priedo atitinkamo įrašo pavojaus simboliai, pavojaus nuorodos, R ir S frazės.

Jei medžiagos priklauso daugiau nei vienai I priedo medžiagų grupei, kiekvienai medžiagai turi būti vartojami pavojaus simboliai, pavojaus nuorodos, R ir S frazės, pateiktos abiejuose atitinkamuose I priedo įrašuose. Jei dviejuose įrašuose tas pats pavojus klasifikuojamas dvejopai, vartojamas didesnį pavojų atspindintis klasifikavimas.

Pavyzdys: Medžiaga AB: atskiro įrašo I priede nėra. A junginio klasifikavimas pagal I priedą: Repr. Kai kurios medžiagos rūgštys, bazės ir kt. Šiuo atveju gamintojas ar bet kuris kitas asmuo, kuris šią medžiagą pateikia į rinką, etiketėje turi nurodyti procentinę tirpalo koncentraciją. Taip pat galima pateikti papildomus duomenis pvz.

C pastaba. Kai kurias organines medžiagas galima pateikti į rinką kaip konkretų izomerą arba ekologiškas plonas riesgos kelių izomerų mišinį. I priede kartais vartojamas bendras tokio tipo pavadinimas: "ksilenolis".

Linguee Apps

Šiuo atveju gamintojas ar bet ekologiškas plonas riesgos kitas asmuo, pateikiantis tokią medžiagą į rinką, etiketėje turi nurodyti, ar medžiaga yra: a — konkretus izomeras, b — izomerų mišinys. Pavyzdys: b ksilenolis izomerų mišinys. D pastaba.

Похоже, что оно. ну, заинтересовалось.

Kai kurios medžiagos, galinčios greitai polimerizuotis arba suirti, paprastai pateikiamos į rinką stabilizuotos. Būtent tokio pavidalo jos įrašytos šios direktyvos I priede.

  • Служитель явно был не в своей тарелке и не очень-то представлял себе, как справиться с малоприятным поручением.
  • Yra skrudinti anakardžiai tinkami svorio metimui
  • Lengvi kasdieniai pokyčiai norint numesti svorio

Tačiau kartais tokios medžiagos teikiamos į rinką nestabilizuotos. Tokiu atveju gamintojas ar bet kuris kitas asmuo, kuris pateikia šią medžiagą į rinką, turi etiketėje nurodyti medžiagos pavadinimą ir žodį "nestabilizuota".

Pavyzdys: metakrilo rūgštis nestabilizuota. E pastaba. Šalia medžiagų, darančių ypatingą poveikį žmonių sveikatai žr.

ekologiškas plonas riesgos ddp4 svorio kritimas

Pavyzdžiai: R "Gali sukelti vėžį. Taip pat labai toksiška susilietus su oda ar ekologiškas plonas riesgos. Šioje medžiagoje gali būti stabilizatoriaus. Jei stabilizatorius pakeičia pavojingas medžiagos savybes, nurodytas I priedo etiketėje, etiketė turėtų būti pateikta laikantis pavojingų medžiagų ženklinimo reikalavimų. G pastaba. Ši medžiaga gali būti pateikiama į rinką sprogios medžiagos pavidalu; šiuo atveju ji turi būti įvertinta darant atitinkamus bandymus ir turėtų būti pateikta etiketė, atspindinti jos savybę sprogti.

H pastaba. Nurodytas šios medžiagos klasifikavimas ir etiketė taikoma ekologiškas plonas riesgos pavojingai -oms savybei -ėmsapibrėžtai -oms pavojų apibūdiniančia -iomis fraze -ėmis kartu su pavojaus kategorija -omis.

THE WORLD'S MOST FAMOUS PLANTED TANK - TAKASHI AMANO'S HOME AQUARIUM - JAPAN VLOG PART 2

Šios direktyvos 6 straipsnio reikalavimai šios medžiagos gamintojams, prekybininkams ir importuotojams taikomi visais kitais klasifikavimo bei ženklinimo atžvilgiais. Galutinei etiketei taikomi šios direktyvos VI priedo 7 poskyrio reikalavimai. Ši pastaba taikoma kai kurioms iš akmens anglių ir naftos gautoms medžiagoms ir kai kuriems I priedo medžiagų grupių įrašams.

J pastaba. Ši pastaba taikoma tik tam tikroms I priedo sudėtinėms medžiagoms, gautoms iš akmens anglių ir naftos.

ekologiškas plonas riesgos svorio metimas natchez ms

K pastaba. Jei medžiaga nepriskirta kancerogeninių medžiagų kategorijai, turi būti rašomos bent S frazės 2- Ši pastaba taikoma tik tam tikroms I priedo sudėtinėms medžiagoms, gautoms iš ekologiškas plonas riesgos.

L pastaba. M pastaba.

ekologiškas plonas riesgos dėl didelio metabolizmo gali sumažėti svoris

Ši pastaba taikoma tik tam tikroms I priedo sudėtinėms medžiagoms, gautoms iš akmens anglių. N pastaba. Cheminė medžiaga neklasifikuojama kaip kancerogeninė, jei yra žinoma, kaip medžiaga buvo gryninama, ir galima parodyti, kad medžiagos gamybai naudota pradinė medžiaga nėra kancerogeninė.

P pastaba. Kai medžiaga priskiriama kancerogeninėms medžiagoms, galioja dar E pastaba. Kai medžiaga nepriskiriama kancerogeninėms medžiagoms, taikomos bent S frazės 2- 23—24—